15 marzec 2019

Zmiany w zamówieniach publicznych - ankieta

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił elektroniczną ankietę, badającą przyczyny niskiego zainteresowania przedsiębiorców zamówieniami publicznymi. Od kilku lat konkurencyjność na polskim rynku zamówień publicznych utrzymuje się na niesatysfakcjonującym, niskim poziomie, co negatywnie wpływa na proces udzielania zamówień. Urząd pragnie zdiagnozować przyczyny tego stanu, aby mu skutecznie przeciwdziałać.

Aktywni przedsiębiorcy oferujący usługi, wykonanie robót budowlanych czy dostawy produktów najlepiej znają powody ograniczonego zainteresowania zamówieniami publicznymi. Odpowiedzi pomogą określić bariery zniechęcające przedsiębiorców do ubiegania się o publiczne kontrakty. Chcielibyśmy także poznać Państwa oczekiwania odnośnie udziału w rynku zamówień.

Ankieta jest dostępna pod adresem http://ankieta.uzp.gov.pl/wykonawcy_konkurencyjnosc. Jest ona anonimowa, a wypełnienie nie zajmie więcej niż 5-10 minut. Składa się z dwóch pytań, z których pierwsze dotyczy przyczyn nikłego udziału przedsiębiorców w rynku zamówień, a drugie – oczekiwań.

Po analizie wyniki ankiety pomogą odpowiednio ukierunkować działania, aby udział krajowych przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych był większy.