12 sierpnia 2019

Serwisy internetowe PARP w domenie gov.pl lub org.pl

W odpowiedzi na pojawiające się przypadki bezprawnego wykorzystania nazwy oraz logotypu PARP informujemy, że serwisy zarządzane przez Agencję znajdują się zawsze w domenie „parp.gov.pl” (wyjątkiem jest serwis www.een.org.pl).

Logotypu PARP można używać za zgodą Agencji zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej.

Opublikowano: 12.08.2019 09:22
Poprawiono: 12.08.2019 11:55
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: