12 sierpnia 2019

Czudec – z unijnym wsparciem powstała nowa obwodnica na Podkarpaciu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oddał do użytku odcinek drogi wojewódzkiej DW 988 Babica-Zaborów w gminie Czudec. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 85,5 mln zł. Unijne dofinansowanie z programu realizowanego przez PARP wyniosło 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Obwodnica Czudca to jeden z kluczowych projektów usprawniających komunikację na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dlatego jej otwarcie miało uroczysty charakter, a wzięli w nim udział m.in. wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Adam Banaszak oraz dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP Maciej Berliński.

Cieszę się, że oddajemy dziś do użytku obwodnicę Czudca z kilku powodów. Z jednej strony to kolejna ważna inwestycja w naszym programie budowy obwodnic. Ale chcę zwrócić uwagę, że obwodnica Czudca jest częścią planowanego olbrzymiego projektu drogowego, którego główną osią będzie droga ekspresowa S19 będąca częścią europejskiego szlaku Via Carpatia. Czudec leży przy skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: S19 i drogi wojewódzkiej nr 988. Docelowo, droga wojewódzka z obwodnicą Czudca i będącą w budowie obwodnicą Strzyżowa, włączać się będą do S19 w węźle Babica. Chcę także zwrócić uwagę na koszty, bo obwodnica Czudca to wydatek ponad 85 mln zł, ale większość środków pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Staramy się aby ten program był kontynuowany w nowej perspektywie finansowej, a oddawana dziś inwestycja jest mocnym argumentem w tej dyskusji.”

W ramach budowy obwodnicy Czudca, która obejmowała połączenie z istniejącymi drogami wojewódzkimi (kierunek centrum Czudca, w stronę miejscowości Babica oraz w stronę miejscowości Zaborów) powstały:

  • dwa skrzyżowania (ronda) z istniejącymi drogami – wraz z przebudową tych dróg w strefie skrzyżowań,
  • most na potoku Wola,
  • dwie estakady,
  • infrastruktura towarzysząca – m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe.

– „Inwestycja, którą oddano dzisiaj do użytku to duży krok w ambitnym projekcie rozwoju sieci komunikacyjnej Polski Wschodniej, a z punktu widzenia PARP kolejny impuls dla przyspieszenia rozwoju przedsiębiorczości w regionie" – mówił Adam Banaszak, zastępca prezesa PARP.

Infrastruktura, która powstała w ramach projektu poprawi płynność ruchu i skróci czas przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa. Przyczyni się także do oszczędności finansowych w przewozach towarowych i pasażerskich.

„Obwodnica ma duże znaczenie dla rozwoju stolicy województwa podkarpackiego i gospodarczego rozwoju regionu” – ocenia Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP. „Oddany odcinek DW 988 razem z ukończonym w zeszłym roku wjazdem na drogę ekspresową S-19 i autostradę A4 (łącznik z ul. Podkarpackiej w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe) pozwolą przekierować ruch tranzytowy z kierunku Czudca przez Rzeszów poza centrum miasta" – dodaje Berliński.

Głównymi użytkownikami projektu są: mieszkańcy gminy Czudec i okolic, lokalni przedsiębiorcy, pracownicy, dostawcy, klienci. Pozytywne zmiany odczują także pozostali użytkownicy dróg z terenu województwa podkarpackiego – w szczególności jego południowo-zachodniej części.

Wsparcie projektu z funduszy unijnych pochodziło z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Otwarcie nowej obwodnicy na Podkarpaciu

 


Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 jest zrealizowana przez połączenie z DK19, a poprzez nią z drogą ekspresową S19 i autostradą A4.

  • koszt całkowity inwestycji: 85 586 780,19 zł,
  • kwota dofinansowania: 72 748 763,15 zł,
  • okres realizacji projektu: wrzesień 2017 r. – sierpień 2019 r.
Opublikowano: 12.08.2019 14:20
Poprawiono: 12.08.2019 15:22
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: