Pomiń nawigację

9 lutego 2020

Kurs Finanse MŚP dla nie finansistów

Udostępnij

Miło jest zarabiać, a jeszcze milej wydawać – ale jak to rozliczyć w firmie? Akademia PARP zaprasza na bezpłatny kurs on-line Finanse MŚP dla nie finansistów.

Po ukończeniu kursu: zidentyfikujesz ryzyka w firmie i będziesz im przeciwdziałać, dobrze przygotujesz bilans, rachunek zysków i strat oraz wycenę końcoworoczną, podejmiesz właściwe decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych, właściwie wyliczysz podatki. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Akademii PARP.

Cena: bezpłatny

Rodzaj kursu: online

Kategoria kursu: finanse

Czas trwania kursu: 4 godz.

Dokument po ukończeniu: Certyfikat ukończenia kursu

Zapisy otwarte. Przejdź do kursu.

Dla kogo kurs Finanse MŚP dla nie finansistów?

Przedsiębiorców, którzy chcą poznać podstawowe rozwiązania z zakresu finansów i zastosować je do podjęcia decyzji biznesowych oraz dla wszystkich innych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z obszaru finansów.

Czego się nauczysz na kursie Finanse MŚP dla nie finansistów?

  • Uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu szeroko pojętych zagadnień finansowych.
  • Zapoznasz się z ryzykami pojawiającymi się w każdej działalności gospodarczej.
  • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostce.
  • Zapoznasz się z elementami sprawozdania finansowego – bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz aktywami, pasywami, przychodami i kosztami.
  • Zrozumiesz jaką funkcję pełni rachunek przepływów pieniężnych.

Program kursu Finanse MŚP dla niefinansistów

1. Ryzyka w działalności gospodarczej oraz podstawowe informacje na temat systemu kontroli wewnętrznej

1.1. Ryzyko gospodarcze, ryzyko operacyjne
1.2. Elementy kontroli wewnętrznej

2. Składniki sprawozdania finansowego – bilans i rachunek zysków i strat

2.1. Bilans i aktywa
2.2. Źródła finansowania majątku, bilansowanie się bilansu
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Majątek trwały: środki trwałe
2.5. Majątek trwały: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe
2.6. Majątek obrotowy: zapasy
2.7. Majątek obrotowy: należności, rozliczenia międzyokresowe czynne
2.8. Kapitały
2.9. Zobowiązania
2.10. Przychody
2.11. Koszty
2.12. Analiza sprawozdania finansowego

3. Elementy wyceny księgowej, zarządzanie gotówką, rachunek podatkowy

3.1. Rachunek przepływów pieniężnych
3.2. Wycena końcoworoczna pozycji sprawozdawczych
3.3. Zysk brutto księgowy vs dochód podatkowy
3.4. Księgowe skutki wybranych operacji finansowych – czyli o czym trzeba również pomyśleć na etapie zawierania transakcji

Przejdź do kursu

Akademia jest prowadzona w ramach Centrum Rozwoju MŚP – projektu PARP, który skupia się na działaniach związanych z „miękkim wsparciem” dla przedsiębiorców.

Zobacz więcej podobnych artykułów