Rozwój kompetencji

Podnieś kwalifikacje menadżerskie i przeszkol pracowników. Znajdź mentora.

Temat

11 czerwiec 2019

Materiały z seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji"

4 czerwca 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji".

03 czerwiec 2019

IP BOX. Narzędzie wspierające innowacyjność wśród przedsiębiorców. Część II

W poprzedniej części artykułu zostały zaprezentowane informacje na temat kształtu IP BOX na świecie, procesu legislacyjnego, który doprowadził do uchwalenia zmian w ustawie o CIT i ustawie o PIT, katalogu kwal...

31 maj 2019

O zakazie geoblokowania, część II. Zmiany dla przedsiębiorców

W pierwszej części artykułu zostały opisane zagadnienia dotyczące m.in. definicji geoblokowania, przyczyn występowania tej praktyki oraz nieważności postanowień porozumień o sprzedaży pasywnej sprzecznych z...

30 maj 2019

Skarga pauliańska. Praktyczne narzędzie prawne ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Skarga pauliańska jest jednym z narzędzi prawnych zmierzających do ochrony prawnej wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Ma ona posłużyć wierzycielom, którzy nie mogą wyegzekwować od dłużnika p...

29 maj 2019

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach. O zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Od 4 września 2018 r. w polskim porządku prawnym obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[i], które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe rozwiązania p...

27 maj 2019

Wstępny etap kreacji gier komputerowych. Koncepcje, idee, zarysy, plany gier komputerowych i ich ochrona

Dotychczas ani polski, ani unijny ustawodawca nie zdefiniował gry komputerowej. Jest ona bardzo złożonym produktem, zawierającym wiele elementów istotnych z punktu widzenia prawa, takich jak grafika, muzyka, teks...

27 maj 2019

Materiały z seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu"

23 maja 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu".

20 maj 2019

Wprowadzenie regulacji MDR w Polsce. Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Ostatnie lata to okres zintensyfikowanych działań organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ukierunkowanych na walkę z optymalizacją podatkową dokony...

17 maj 2019

Implementacja dyrektywy PSD2. Wpływ regulacji na systemy motywacyjne stosowane przez przedsiębiorców

20 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw[1]. Jej głównym celem było dostosowanie krajowych przepisów dotyczących ś...

16 maj 2019

Przepływ danych nieosobowych. Ramy swobodnego przenoszenia informacji w prawie europejskim

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych[i] (dalej jako: RODO), stosowane od 25 maja 2018 roku, zdążyło już znacząco wpłynąć na funkcjonowanie europejskich przedsiębiorców, a zwłaszcza t...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok