Jacek Dębczyński

Konsultant i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie: planowania strategicznego, systemów i procesów zarządzania oraz komunikacji społecznej. Trener i moderator komunikacji grupowej. Absolwent ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Zarządu ResPublic. Jako Kierownik zamówienia oraz ekspert uczestniczył w dwóch edycjach Benchmarkingu klastrów w Polsce - 2012 i 2018. Zrealizował jako główny konsultant: ponad 60 strategii rozwoju dla instytucji publicznych, (większość strategii opracowanych było metodą partycypacyjną z udziałem przedstawicieli i reprezentantów interesariuszy), ponad 100 projektów doradczych w firmach, w tym 22 strategie, ponad 40 projektów o znaczeniu strategicznym dla największych w Polsce instytucji edukacji i kultury.

Ekspert ds. ewaluacji, realizował projekty ewaluacyjne m.in. dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Autor publikacji i opracowań w zakresie: strategii rozwoju, partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych, partnerstwa publiczno – prywatnego, zarządzania zmianami i wprowadzania innowacji.

Trener, coach i mentor.

Firma / Instytucja: ResPublic Sp. z o.o.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.