Grzegorz Romańczuk

Konsultant i ekspert w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dla instytucji publicznych, w tym administracji rządowej m.in. udział w opracowaniu Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej oraz wytycznych dot. jej wdrażania na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, udział w opracowaniu dwóch strategii dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego i inne.

Uczestniczył w kilkunastu projektach z zakresu rozwoju innowacyjności, w tym dwukrotnie w Benchmarkingu klastrów w Polsce – edycja 2012 i 2018 oraz Benchmarkingu parków technologicznych w Polsce – edycja 2012. Zawodowo zajmuje się realizacją projektów dla instytucji publicznych, w tym samorządów.

Firma / Instytucja: ResPublic Sp. z o.o.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.