Sebastian Rynkiewicz

Prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynator Klastra Obróbki Metali. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Stypendysta Uniwersytetu w Zurychu. Ekspert w dziedzinie prawa europejskiego, prawa międzynarodowego i integracji europejskiej. Od 2016 roku wraz z zespołem KOM rozwija koncepcję Inteligentnej Super Fabryki 4.0 w systemie rozproszonym poprzez wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0 z partnerami z kraju i w środowisku międzynarodowym.