Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2016

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Poziom rozwoju klastrów w Polsce jest zróżnicowany. Wraz z ich rozwojem rośnie potrzeba podnoszenia jakości procesów zarządzania w klastrach . Wychodząc te mu naprzeciw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowała standardy zarządzania klastrem (2014) jako reakcję na zdiagnozowany problem słabego zarządzania klastrami w Polsce i braku systemowego podejścia do kwestii przygotowania profesjonalnych koordyna torów, którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu klastra oraz dla skuteczności interwencji publicznej . Standardy te należy rozumieć jako zasady określające pożądane cechy zarządzania klastrami i ich funkcjonowania, uwzględniające m. in. najlepsze praktyki polskie i zagraniczne .

W okresie październik – listopad 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Weryfikac ji zostały poddane 64 klastry, z czego 5 znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju, a jeden był w fazie dojrzałości. Ostatecznie 30 klastrów (wszystkie w fazie rozwoju) , co stanowi 47% analizowanej populacji, spełniło a 34 nie spełniły standa rdów zarządzania. Ocena stopnia spełnienia standardów miała miejsce podczas spotkania w klastrze, z udziałem eksperta zewnętrznego i co najmniej dwóch przedstawicieli klastra – koordynatora i członków klastra, i była prowadzona w oparciu o narzędzie do aut oewaluacji koordynatora.

Analiza wyników weryfikacji standardów (szczególnie standardów niespełnionych) , skłania do sformułowania wniosku o potrzebie dalszej współpracy z klastrami, w szczególności koordynatorami, i wspierania ich w rozwiąz yw aniu tych kluczowych problemów . Warto wesprzeć klastry i wspólnie pracować nad ich słab ymi stron ami , mając na uwadze, iż większy pożytek dla gospodarki przynoszą dobrze funkcjonujące, profesjonalnie zarządzane klastry. Stanowią one również naturalną grupę potencjalnych Krajowych Klastrów Kluczowych.

Spis treści

1. Wstęp
2. Założenia przyjęte w procesie oceny poziomu spełnienia standardów zarządzania klastrami
3. Wyniki ogólne
4. Analizy szczegółowe
4.1. Klastry w fazie embrionalnej
4.2. Klastry w fazie rozwoju
4.3. Klastry w fazie dojrzałości
5. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania klasterm (druga edycja)

Poradnik

Standardy zarządzania klasterm (druga edycja)

Zobacz
Standardy zarządzania klastrem

Poradnik

Standardy zarządzania klastrem

Zobacz
Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej

Raport

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok